ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ.27: ಕೊರೋನ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನೌಕರರನ್ನು ಕೊರೋನ ಸೈನಿಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ […]